Technologisch terrein en aanpak

DAIF richt zich op de sleuteltechnologieën zoals: AI, Big data, quantumtechnologie, fotonica, nanotechnologie en sustainable chemistry aansluitend op drie topsectoren: High Tech, Life Sciences & (digital) Health en (Duurzame) Energie en de maatschappelijke thema’s: Energietransitie & duurzaamheid en ontwikkeling van sleutel technologieën. Investeringen kenmerken zich door een multidisciplinaire en schaalbare aanpak. Deze technologieën zijn daarbij direct inzetbaar of vormen ‘enabling technologies’ voor andere technologische toepassingen.

Topsectoren

Multidisciplinair

(Sleutel) technologieën

(Duurzame) Energie

High Tech

Life Sciences & health

DAIF ondersteunt alle Nederlandse universiteiten bij hun initiatieven.

Investeringscriteria

Technologie gedreven

Actief in een nieuwe of sterk groeiende markt. Technologieëen die (in potentie) 10x impact hebben.

Coachbaar

Beloftevolle coachbare teams en/of ondernemer(s).

Academisch

Verbonden aan een universiteit of daarmee verbonden instelling in Nederland.

Sustainable development

Bijdrage leveren aan behalen van sustainable development goals.

Investeringen

Investeren in vroege fase en in latere fase startups en scaleups. Ook zal het fonds graag vervolginvesteringen doen.

Ons team

Marcel Dekker
Joost Reimert
Olivier Tardieu

Nederland loopt wereldwijd voorop waar het aankomt op academisch onderzoek en kennis maar op het gebied van startups en ondernemerschap zien de initiatiefnemers veel mogelijkheden om meer impact te maken voor Nederland. Met financiering en begeleiding vanuit DAIF zullen meer startups uit de kennisinstellingen ontstaan en zal een groter deel kunnen doorgroeien waardoor ze veel meer waarde toevoegen voor Nederland dan nu gebeurd.

De drie initiatiefnemers, Marcel Dekker, Joost Reimert en Olivier Tardieu hebben de persoonlijke ambitie om deze meerwaarde te realiseren voor Nederland met onze geweldige academische kennis. Hun brede achtergrond en netwerk sluit goed aan bij alle aspecten van DAIF. Zowel op het gebied van scouting en selectie van academische startups en scaleups, het doen van transacties, begeleiding en ondersteuning van ondernemers en het samenwerken met financiers, universiteiten en overheden.